OMUL-ARIPĂ, un film despre  prietenie și întâlniri memorabile, despre omul vertical și dependența lui firească de Cer

În prezența teologului și eseistului Costion Nicolescu ai prilejul să fii un Mic prinț care pornești într-o aventură a frumuseții spiritului și a ortodoxiei. La adăpostul rostirilor lui poți să înțelegi lumea mai bine. Lumea ca loc de întâlnire cu sinele, cu aproapele și cu Dumnezeu.

Trei întâlniri capitale cu trei oameni memorabili. Părintele Dumitru Stăniloae, pictorul Horia Bernea și poetul Ioan Alexandru. Trei oameni Frumoși, trei oameni-aripă, trei oameni ai lui Dumnezeu, parte dintr-o echipă selectă a neamului românesc.

Întâlnirile memorabile, prieteniile adevărate, acestea sunt, până la urmă, averea ce mai de preț cu care se înfățișează fiecare în fața lui Dumnezeu… Întâlniri la care Hristos să fi fost prezent într-un fel sau altul, oricât de discret. Căci lui Dumnezeu îi place discreția, nu tămbălăul. (COSTION NICOLESCU)

COSTION NICOLESCU este teolog, etnolog și eseist, doctor în teologie la Institutul de Teologie Ortodoxă „Saint Serge“ din Paris şi cercetător la Muzeul Ţăranului Român din Bucureşti.

Este autorul unor liste impresionante de titluri și care amintim: Spre o cultură liturgică (eseuri), Cine se teme de Biserică?, Riscul de a fi ortodox (interviuri), Sufletul între rai şi iad – o viziune tradiţională românească asupra judecăţi particulare, Elemente de teologie ţărănească, Chipul ca o catapeteasmă, Et in Athos ego/Muntele sfinţit, Hristos, Adăpostul, Veşmântul, Hrana, Doctorul şi Leacul omului şi al omenirii pe calea mântuirii, Credinţa, nădejdea şi iubirea în viaţa şi opera lui Andrei Tarkovski, Stârniri. Pentru o cultură a Învierii.