2_filme

Filme

În spatele imaginilor și cuvintelor se ascund uneori pilde, pitite bine, din smerenie, între paginile unor vieți fascinante, tumultoase, ale căror trăitori sunt deținătorii unor peisaje lăuntrice care converg radical spre Adevăr. Aceste vieți aparţin unor personaje care pun în mişcare lumea pentru a o face mai frumoasă, arzându-și bucuria și durerea și trăindu-și firescul într-o asumare  necontenită a menirii lor. Îi numesc oameni-călăuză, vrednici candidați la nemurire, de la care putem învăța să înotăm în marea lumii, să luptăm cu strașnicele ei valuri și, mai cu seamă, să ancorăm la limanul cel bun.

Suntemcontemporani cu fluturii, scria, prin anii ’40 Lucian Blaga, autorul Poemelor luminii, în Cântecul lui pentru anul 2000. Contemporani cu fluturii, dar  contemporani și cu Dumnezeu. Aceasta e fericita noastră șansă la neratare, la desăvârșire, căci nimeni altul decât Dumnezeu este limanulcel bun.

Despre dragoste și devotament, despre cale și sens, despre simplitate,  despre tradiție și viitor, despre libertate, rost și rânduială, prietenie și adevăr, suferință și speranță, iată doar câteva dintre temele filmelor documentar-eseu care fac parte din proiectul REVOLUȚIA MODELELOR.